# شهرنشینی

مدیریت شهری در دوران باستانی

مدیریت شهری در دوران باستانی: دوران مادها: شهرها بیشتر کارکردی نظامی وسیاسی داشتند. رفتار اقتصادی، اجتماعی کشور چندان تکامل پیدانکرده بود. دوران سلوکیان: ایجاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید